Orly & Endevoets

Privacybeleid

 1. Introductie

Dit privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.orlyenendevoets.nl van Orly & Endevoets B.V. Zorgvuldig omgaan met (persoons)gegevens is voor Orly & Endevoets van groot belang, daar wij de privacy van de bezoekers van onze website respecteren. Wij houden ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door één van onze werkmaatschappijen (wij en onze werkmaatschappijen samen hierna: Orly & Endevoets).

In dit privacybeleid informeren wij jou graag over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

 1. Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website voor één of meer van de onderstaande doelen verwerken:

 • versturen van de nieuwsbrieven (iedere nieuwsbrief bevat een uitschrijflink (opt-out));
 • versturen van vacaturealerts;
 • aanmelding voor events;
 • in behandeling nemen van vragen en klachten;
 • het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
 •  in behandeling nemen van serviceverzoeken;
 • verwerken van sollicitaties.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

 • IP-adres;
 • Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat:

 • voor- en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer.

Orly & Endevoets maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 1. Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?

De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

 • via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
 • door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.
 1. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website.

 1. Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

 • Recht op inzage;
 • Recht op verbetering/aanvulling;
 • Recht op verwijdering;
 • Recht op het beperken van de verwerking;
 • Recht op overdraagbaarheid;
 • Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk bij ons worden ingediend, te bereiken via info@orlyenendevoets.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy vragen wij jou om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen wij afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen wij uiteraard een passende reactie sturen.

Als je niet tijdig een antwoord op jouw verzoek hebt ontvangen of als het verzoek is afgewezen, kun je bezwaar maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een procedure starten bij de rechtbank.

 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met:

 • Opdrachtgevers, samenwerkingspartner of klanten van Orly & Endevoets;
 • Onderneming(en) binnen de ondernemingen van Orly & Endevoets;
 • Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van Orly & Endevoets diensten te verlenen;
 • Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers.

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze ijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

 1. Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, meer informatie hierover vind je in ons cookiestatement.

 1. Links naar websites van derden

Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan het privacybeleid van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

 1. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 2 september 2021.

 1. Contact/vragen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met info@orlyenendevoets.nl.

Privacy voorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, kan er informatie van bepaalde services via uw browser opgeslagen worden, meestal in de vorm van cookies. Hieronder kunt u uw privacy voorkeuren wijzigen. Het is vermeldingswaardig dat het blokkeren van sommige soorten cookies uw ervaring op onze website, kan beïnvloeden.

Klik hier voor ons algemene privacybeleid en klik hier voor ons privacybeleid voor sollicitanten.

Click to enable/disable Google Analytics tracking code.
Click to enable/disable Google Fonts.
Click to enable/disable Google Maps.
Click to enable/disable video embeds.
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.